PAWEŁ EDELMAN english

 


All The Kings Men

2005

Reżyseria: Steven Zaillian
Zdjęcia: Paweł Edelman

Kraj: USA / Produkcja: Columbia Pictures Corporation