mobirise.com

Paweł Edelman urodził się 26 czerwca 1958 roku w Łodzi.
Jest absolwentem filmoznawstwa na wydziale kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
W 1988 roku ukończył wydział operatorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Poza pracą przy filmach fabularnych zajmuje się również realizacją filmów reklamowych.

Pawel Edelman was born on June 26, 1958 in Lodz, Poland.
He majored in film studies at the Cultural Studies Department of the University of Lodz and studied cinematography at the PWSFTViT Film School in Lodz, from which he graduated in 1988.
Besides feature films, he makes advertisements and short films.


Współpracował m.in. z następującymi reżyserami:
He worked, among others, with the following directors:
Andrzej Wajda
Roman Polański
Władysław Pasikowski
Jerzy Stuhr
Steve Zaillian
Taylor Hackford
David Fincher
Errol Morris
Joachim Back